Κόσμημα

Εργαστήρια κοσμήματος

Τετάρτη  19:00 - 20:30, προχωρημένοι
ένα Σαββατοκύρικο το μήνα:
      Σάββατο 12:00 - 15:00 αρχάριοι
&     Κυριακή 17:00 - 20:00 αρχάριοι