Θεατρικό

Τμήμα θεατρικού

Ερχόμαστε σε επαφή με βασικές θεατρικές αρχές, μέσω αυτοσχεδιασμών και ασκήσεων. 

Επίσης, προετοιμάζουμε και ανεβάζουμε μία θεατρική παράσταση στο τέλος κάθε χρονιάς.


ΚΥΡΙΑΚΗ:17:00 - 20:00

Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρακόπουλος